Panikové kování

Paniková kování jsou vyráběné z kvalitních materiálů opatřené různými povrchovými úpravami. Toto kování zajišťuje bezpečný únik osob z budov před hrozícím nebezpečím. Kování je navrhováno tak, aby spolehlivě plnilo hlavní svou funkci a to je chránit lidské životy a zároveň co nejméně narušovalo design interiérů (skrytá táhla).

Paniková kování jsou navržena pro použití obchodech, nákupních centrech, divadlech, kinech a ostatních prostorách s velkým pohybem osob nebo do budov s pohybem dětí a osob se sníženou pohyblivostí. Je možno je jednoduše instalovat na jednokřídlové i dvoukřídlové dveře, standardní nebo protipožární.

Aktuálně doporučujeme