Systémy generálního klíče

Použití generálního klíče Vám zjednoduší klíčové hospodářství, umožní lepší kontrolu a zajistí přehled. Tento systém umožňuje snadný průchod objektem s použitím jednoho klíče a zároveň použití klíčů, které slouží pro přístup pouze k části objektu či otevření jediného zámku. Systém centrálního klíče znemožní pohyb neoprávněných osob i v časové době, kdy objekt není střežen, a zruší používaní neregistrovaných duplikátů stávajících klíčů a odstraní jejich vydávání!!!

Tento systém je vhodný zejména pro hotely, firmy, ubikace, nemocnice, bytová družstva, školy atp., ale své použití najde např. i v činžovních domech, kde umožní nájemníkům použít jeden klíč jak pro společné prostory (vchod do domu, sklepní prostory, parkovací stání), tak pro vlastní byt.

Centrální klíč odemyká všechny dveře v daném objektu, každý podřízený systémový klíč má přesně definována vstupní oprávnění do určených dveří v takovém systému. Vstupní oprávnění jednotlivých systémových klíčů se určuje předem v daném uzamykacím plánu.

Výhody systému hlavního a generálního klíče

1. Jeden klíč namísto celého svazku
Zbavíte se množství klíčů a hledání toho správného. Jeden klíč totiž dokáže otevřít všechny dveře, do kterých má osoba povolen vstup

2. Jednodušší evidence klíčů
S aplikací systému získáte podrobný rozpis zhotovených klíčů a jejich přístupová práva.

3. Přehled o přístupových právech
Na základě přístupových práv řídíte přístup osob do prostor. Rozpis práv umožňuje detailní přehled o tom, kdo a kam má přístup.

4. Vysoká úroveň zabezpečení<
Bezpečnostní vložky s ochrannými prvky zabrání násilným pokusům o vloupání.

5. Ochrana klíčů proti kopírování
Klíče je možné objednávat pouze u správce systému, a to po předložení příslušné bezpečnostní karty. V nabídce jsou i bezpečnostní vložky s celosvětovou ochranou klíčů.

Sestavy generálního klíče zahrnují:

  • Klíč generální ( centrální).
    Klíč, který ovládá celý systém objektu ( odemyká všechny vložky v systému)

  • Klíč hlavní
    Je podřízen generálnímu klíči. Ovládá určité části systému objektu např. společné místnosti (WC, prádelna, kotelna…)

  • Klíč uživatelský – koncový
    Je určen k přístupu na konkrétní místo. Tento klíč může ovládat skupinu sjednocených vložek.

Stejná pravidla platí i pro generální sestavy visacích zámků.

Odpovědi na často kladené dotazy :

"Jako funguje systém hlavního a generálního klíče?"
Dveře je možné odemknout pouze určitými klíči, jelikož bezpečnostní vložky jsou mechanicky nastaveny na základě dopředu vytvořeného plánu přístupových práv.

"Je možné později přidat další dveře do systému?"
Ano, je možné dodatečné přidání dveří. Pro zjednodušení a urychlení procesu doporučujeme přípravu a případnou revizi stávajícího plánu přístupových práv.

"Je možné přidat do systému nový klíč?"
Ano, nový klíč je možné přidat. V případě, že jde o klíč se stejnými právy, jaké má už nějaký existující klíč, stačí doobjednat tento klíč a informovat se o jeho označení. Jde-li o klíč s novou pozicí a novými právy, je nutné o něj požádat správce systému.

"Chci změnit přístupová práva pro klíč. Jako to udělat?"
Změnu přístupových práv má v kompetenci odpovědný správce systému na kterého je třeba se v tomto případě obrátit.

"Co mám dělat v případě ztráty klíče?"
Ztráta klíče vždy představuje jisté riziko, protože klíč umožňuje přístup do více prostorů. V případě velkého rizika je nutné překódování všech bezpečnostních vložek, které bylo možné odemknout ztraceným klíčem.

"Jak navrhnout systém, předpokládá-li se častá změna přístupových práv?"
Je vhodné zvolit do systému bezpečnostní vložky, které jsou uzpůsobené častým změnám přístupových práv (například MUL-T-LOCK Interactive).
.

Aktuálně doporučujeme